En marxa el programa de Formació regular per a xarxes de distribució
DF Business Consulting, en col.laboració amb AdsMediaMobile obre una línia d'assessorament a empresaris espanyols amb inversions i operacions en el mercat LATAM

Externalización Administrativa-Financiera

La majoria de pimes no tenen recursos suficients parea pagar un professional financer.

El nostre servei de Direcció Financera a temps parcial s'implica de manera activa en l'operativa diària de l'empresa.

El caràcter permanent d'aquest servei és fonamental, ja que permet:

  • Planificació econòmica-financera
  • Gestió de tresoreria
  • Optimització de processos
  • Control de la despesa
  • Pressupostos i control de desviacions.
  • Informes periòdics a Direcció General
Avís legal
DF Business Consulting, S.L.
C/ València, 352, pral. 1ª
E-08009 Barcelona (Spain)
NIF B65346496

Registre Mercantil de Barcelona
Tom 42029 Foli 53 Full B 399763

T. +34 931 161 690
E-mail: info@df-business.com