En marxa el programa de Formació regular per a xarxes de distribució
DF Business Consulting, en col.laboració amb AdsMediaMobile obre una línia d'assessorament a empresaris espanyols amb inversions i operacions en el mercat LATAM

Consultoría

DF Business Consulting ofereix un ampli ventall de serveis de consultoria economicofinancera i mercantil a l'empresa:

 • Equilibri i coherència financera
 • Anàlisi d'inversions
 • Estudis de viabilitat
 • Business plan
 • Comptabilitat - Anàlisi i interpretació
 • Control de gestió
 • Anàlisi DAFO
 • Control de riscos financers
 • Gestió de Tresoreria i planificació financera
 • Consultoria de processos i reenginyeria de processos
 • Diagnòstic organitzatiu, disseny i redefinició d'organigrames
 • Reestructuracions departamentals i identificació d'àrees de millora
 • Implantació de quadres de comandament integrals personalitzats
 • Assessorament en la compravenda d'empreses i gestió de la mateixa
 • Assessorament en situacions pre-concursals
 • Liquidacions i dissolucions d'empreses
 • Establiment d'indicadors de seguiment o control
Avís legal
DF Business Consulting, S.L.
C/ València, 352, pral. 1ª
E-08009 Barcelona (Spain)
NIF B65346496

Registre Mercantil de Barcelona
Tom 42029 Foli 53 Full B 399763

T. +34 931 161 690
E-mail: info@df-business.com