En marxa el programa de Formació regular per a xarxes de distribució
DF Business Consulting, en col.laboració amb AdsMediaMobile obre una línia d'assessorament a empresaris espanyols amb inversions i operacions en el mercat LATAM

CONDICIONS GENERALS d'ús del lloc web de DF Business Consulting, SL

DF Business Consulting, S.L. (d'ara endavant DF Business Consulting) amb domicili a Avda Diagonal, 437 Barcelona posa a disposició en el seu lloc web df-business.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de DF Business Consulting per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web df-business.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés al lloc web de DF Business Consulting implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA .- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1-La utilització del lloc web de DF Business Consulting no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en df-business.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic , aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament DF Business Consulting prohibeix els següents:

1.1.1 .- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de DF Business Consulting o a tercers.

1.1.2 .- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2 .- DF Business Consulting podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA .- CONTINGUTS .- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1 .- DF Business Consulting utilitzant fonts internes i externes de tal manera que DF Business Consulting únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2 .- DF Business Consulting es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

TERCERA .- DRETS D'AUTOR I MARCA .- DF Business Consulting informa que el lloc web df-business.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció , comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de DF Business Consulting. DF Business Consulting utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà demanar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

QUARTA .- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE .- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

CINQUENA .- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. DF Business Consulting podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de DF Business Consulting

 

Avís legal
DF Business Consulting, S.L.
C/ València, 352, pral. 1ª
E-08009 Barcelona (Spain)
NIF B65346496

Registre Mercantil de Barcelona
Tom 42029 Foli 53 Full B 399763

T. +34 931 161 690
E-mail: info@df-business.com